Autotec 2006, BMUE ...

3. - 4. 6. 2006


Veletrh Autotec je mezinárodní výstava užitkových automobilů, příslušenství a servisní techniky. V zemích střední a východní Evropy je Autotec ojedinělá akce, prezentující užitkové vozy. Kromě automobilů se zde již po několikáté představily i autobusy, městské i zájezdové.
Letošní výstava byla zaměřena na alternativní pohony a možnosti jejich využití. Už po vstupu do areálu tak každého zaujaly autobusy, zajišťující kyvadlový rozvoz po výstavišti. Všechny samozřejmě s alternativním pohonem.

Fotogalerie a článek je rozdělen do několika sekcí:
A U T O T E C   2006 Brno Město Uprostřed Evropy MHD Brno
Vystavené vozy Doprava v areálu (CNG a vodíkový bus) Ukázka vyproštění autobusu

1


 

Solaris Urbino, Tedom Krodos a Karosa Citelis a Mersedes-Benz Citaro areál projížděly, vybaveny stlačeným  zemním plynem CNG. Autobusy jezdily od devíti hodin až do osmnácti večer a rozvážely návštěvníky i konkurenční pozorovatele po celém areálu.

Zvláštní pozornosti odborné i laické veřejnosti se dostávalo Citaru, jezdící na palivové články. Autobus je  vybaven elektromotorem o výkonu 200 kW, pro který elektřinu vyrábí vodík. Dojezd na jedno naplnění je asi 200 km, tedy pro městský i linkový provoz dostačující. Jeho nespornou výhodou je ekologičnost, protože jediný jeho produkt je pára a proti trolejbusu absence drátů. Nevýhodná je v současné době výroba vodíku, který se získává buď za přítomnosti zemního plynu (vyskytuje se společně s ropou nebo uhlím) nebo elektrolýzou (výroba vodíku, kterým v autobuse vyrábíme opět elektřinu, nákladnější). Vysoká byla i pořizovací cena, která činní 40 000 000 Kč (včetně vývoje vozidla apod.)! Ale je třeba hledat náhradní řešení místo stále se tenčících zásob ropy a cena nehraje až takovou roli, vezmeme-li v úvahu to, že po skončení ropy celá civilizace prostě potřebuje jiný zdroj.

Okruh tímto poměrně netradičním vozidlem byl provázen výkladem zástupců společnosti Daimler Chrysler. Plnění článků potom popisovali odborníci firmy Linde.

Vodíkové autobusy by se v blízké budoucnosti měly objevit v česku, v Neratovicích. Palivo pro autobusy MHD bude odebírán z firmy Spolana, pro kterou je vodík jen vedlejší produkt.

 
     
Společně na "točně"      
Solaris Urbino 12 CNG
 
Citelis CNG (Haviřov) Tedom 123 G  
MB - Citaro, poháněný vodíkem
čerpání vodíku zajišťovala fy. Linde... ...a jako "odpad" jen H2O Interiér
Citaro - CNG Interiér a pracoviště řidiče
 

Dušan Kunovský ©2006